གསར་འགྱུར།新闻中心སྤྱི་བསྒྲགས།公告ས་ཁུལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།地区展厅ཐུན་མོང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།集体展厅ཆེད་མཁས།书坛名家ཡིག་མཁན།书坛达人ཡིག་བྲིས་པ།书坛新秀གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་ཡིག་གཟུགས།雪域女性展厅སློབ་རའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།校园展厅འགྲན་ཞུགས་ཁང་།参赛厅གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས།古籍收藏ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ།书法艺术ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ།书法常识དཔྱད་རྩོམ།  论  文བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད།视频教程འཆད་ཁྲིད་དོ་ར།书法讲堂ཡིག་གཟུགས་ཀ་དཔེ། 字帖བསླབ་དེབ།学习资料སྡེ་ཁག་འོས་སྦྱོར།团体推介གནའ་ཉེ་རབས་ཡིག་མཁན།古近代名家དེང་རབས་ཡིག་མཁན།现代名家

སླའོ་ཡིག་གཟུགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ཆེན་བསུ་བ།

 二维码 812
发表时间:2018-04-29 22:16作者:བྲིས་པ་སྐ་ལེ་སོགས།རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཧེ་རམ་པ།来源:བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དྲ་བ།

       མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་གྱི་སླའོ་ཡིག་གཟུགས་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཉིན་མོ་སྐབས་གཉིས་པ་བསུ་བའི་ཡིག་གཟུགས་བརྩམས་ཆོས།


20180430青海师大 (1).jpg20180430青海师大 (2).jpg20180430青海师大 (4).jpg20180430青海师大 (5).jpg20180430青海师大 (3).jpg20180430青海师大 (6).jpg20180430青海师大 (7).jpg20180430青海师大 (8).jpg20180430青海师大 (10).jpg20180430青海师大 (9).jpg20180430青海师大 (11).jpg20180430青海师大 (12).jpg20180430青海师大 (13).jpg20180430青海师大 (14).jpg20180430青海师大 (15).jpg20180430青海师大 (16).jpg20180430青海师大 (17).jpg20180430青海师大 (19).jpg20180430青海师大 (18).jpg20180430青海师大 (20).jpg20180430青海师大 (21).jpg20180430青海师大 (22).jpg20180430青海师大 (23).jpg20180430青海师大 (24).jpg20180430青海师大 (25).jpg20180430青海师大 (26).jpg20180430青海师大 (27).jpg20180430青海师大 (28).jpg
会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部