གསར་འགྱུར། 新闻中心སྤྱི་བསྒྲགས།公告ས་ཁུལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།地区展厅ཐུན་མོང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།集体展厅མི་སྒེར་གྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།个人展厅གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་ཡིག་གཟུགས།雪域女性展厅སློབ་རའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།校园展厅འགྲན་ཞུགས་ཁང་།参赛厅སྐད་འཕྲིན་ལས་སྟེགས་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན།微信平台书法大观གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས།古籍收藏ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ།书法艺术ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ།书法常识དཔྱད་རྩོམ།  论  文བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད།视频教程ཡིག་གཟུགས་མ་ཕྱི། 字帖བསླབ་དེབ།学习资料གནའ་ཉེ་རབས་ཡིག་མཁན།古近代名家དེང་རབས་ཡིག་མཁན།现代名家
གནའ་དཔེ་གསེར་བྲིས་དང་མཛད་བྱང་ཐར་ཐོར་འགའ།
2017-05-28 09:56来源:བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དྲ་བ།作者:མཁོ་འདོན་པ་གཙོས་ཤེས་རབ།浏览数:535 

མངའ་བདག་མགོན་ནེའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྟེན་མདོ་མང་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན་གྱི་མཇུག་བྱང་།

དུས་རབས་༡༢པའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་དཔེའི་མཛད་བྱང་།
ས་སྐྱའི་དུས་སྐབས་ཙམ་གྱི་མཐིང་ཤོག་གསེར་བྲིས་མ།  རྒྱ་དཔེ།  


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部