གསར་འགྱུར། 新闻中心སྤྱི་བསྒྲགས།公告ས་ཁུལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།地区展厅ཐུན་མོང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།集体展厅མི་སྒེར་གྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།个人展厅གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་ཡིག་གཟུགས།雪域女性展厅སློབ་རའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།校园展厅འགྲན་ཞུགས་ཁང་།参赛厅སྐད་འཕྲིན་ལས་སྟེགས་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན།微信平台书法大观གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས།古籍收藏ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ།书法艺术ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ།书法常识དཔྱད་རྩོམ།  论  文བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད།视频教程ཡིག་གཟུགས་མ་ཕྱི། 字帖བསླབ་དེབ།学习资料གནའ་ཉེ་རབས་ཡིག་མཁན།古近代名家དེང་རབས་ཡིག་མཁན།现代名家
མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་མེ་ཏོག་དགའ་པའི་ཚལ།
2016-08-02 02:26来源:ཐོན་མིའི་མཛུབ་རིས་སྐད་འཕྲིན་ལས་བཤུས།浏览数:313 

བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཡིག་མཁན་འགས་ཀན་ལྷོའི་བོད་ཀྱི་ཡིག་མཁན་མཐུན་ཚོགས་གསར་དུ་བཙུགས་པར་ཕུལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཡིག་གཟུགས་མུ་ཏིག་རིན་ཆེན།

  甘南藏族自治州藏文书法家协会成立贺信会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部